Make your own free website on Tripod.com

W czasie budowy domu bądź budowli o innym charakterze siłą rzeczy dochodzi do wytworzenia odpadów poremontowych. Pozostałości zniszczonych materiałów, resztki budowlanych materiałów zastosowanych w czasie remontu i inne odpady związane z budową powinny zostać usunięte z minimum dwóch powodów. Po pierwsze, odpady pobudowlane nieładnie prezentują się wokół domu uniemożliwiając utrzymanie porządku czasem również w obrębie sąsiednich działek. Papiery, folie i drobny gruz mogą stać się powodem sąsiedzkich konfliktów. Drugą kwestią są względy ekonomiczne. W świetle ochrony środowiska i estetyki otoczenia różne odpady poremontowe są mało wartościowe i wymagające usunięcia. Degradują one naturalne środowisko oraz obniżają poczucie estetyki. Niemniej materiały te są bardzo cennym surowcem wtórnym, który po przetworzeniu może na powrót zostać użyty w budownictwie. Odzyskane materiały są wykorzystywane między innymi do produkcji elementów budowlanych, a także materiałów budowlanych koniecznych do przeprowadzenia remontowych prac oraz innych robót budowlanych. System gospodarowana odpadami powinien być organizowany w ramach działalności podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, jako jedno z zadań własnych gminy. Właściciele budynków i gruntów są zwykle obciążeni opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. W zamian za pokrywanie opłat mogą oni dostać ekwiwalentne świadczenie w postaci wywozu odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Z perspektywy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego są one uznawane za odpady komunalne. Niemniej jednak nie wszystkie odpady pobudowlane będą odebrane w ramach działalności gminy. Opłata publiczna na rzecz gminy dotyczy jedynie pozostałości po remontach w gospodarstwie wykonanych samodzielnie przez mieszkańca gminy. W rezultacie członek gminnej wspólnoty, który zatrudnia firmę wykonującą pracę musi radzić sobie z odpadami sam. Wynika to z faktu, że w sytuacji przeprowadzania prac budowlanych przez firmę, to wyłącznie ona jest wytwórcą odpadów. Opłaty wpłacane przez właściciela są zaś płacone w ramach jego działań, a nie działalności firmy budowlanej, z usług której skorzystał. W tego typu przypadkach obowiązek wywozu odpadów może spoczywać na zatrudnionej ekipie budowlanej.